• NOVINKY
  • PRODUKTY
  • KDE NAKUPOVAŤ
  • VIDEORECENZIE
  • RECEPTY
  • O NÁS
  • PODPORA

Medzinárodná záruka

Podmienky a pravidlá medzinárodnej obmedzenej záruky

Záruka je platná v rámci záručnej doby uvedenej na záručnom liste. Záruka platí odo dňa predaja; ak tento dátum nie je možné určiť - odo dňa výroby.

Záruku nie je možné uplatniť na produkty s poškodením, ktoré bolo spôsobené:

Záruku nie je možné uplatniť na mechanizmy a príslušenstvo s prirodzeným opotrebením (kefy vysávačov, nádoby a formy na pečenie multifunkčného hrnca s nelepivým povrchom, sieťka odšťavovača, čepele, vrecká na prach, vymeniteľné filtre, šampóny, tekutiny, atď.), ani na batérie a batériové prvky. Podľa návodu na používanie nie sú úkony pravidelnej údržby kryté zárukou.

Služba záruky (a obdobie po záruke) je platná vo všetkých krajinách, do ktorých spoločnosť REDMOND oficiálne dodáva svoje produkty.

Služba záruky (a obdobie po záruke) je platná pre všetky spotrebiče certifikované v danej krajine, v ktorej sa takáto služba poskytuje.

Zoznam týchto krajín nájdete na webových stránkach www.redmond.company, www.multicooker.com

V prípade uplatnenia záruky pre spotrebič zakúpený v inej krajine môže nastať zdržanie súvisiace s dodávkou náhradných dielov alebo technickej dokumentácie.

V prípade, že produkt, ktorý bol zakúpený v inej krajine, nie je možné opraviť, záležitosti ohľadom výmeny/odškodnenia je potrebné vyriešiť na mieste predaja spotrebiča. Autorizované servisné strediská sú oprávnené určiť legitímnosť polohy a poskytnúť možnosť opravy vybavenia v krajine, a potvrdiť bezplatné uplatnenie záruky. V iných prípadoch môže autorizované servisné stredisko ponúknuť platenú opravu alebo doručiť potvrdenie o nemožnosti vykonania opravy vybavenia na adresu miesta nákupu.

Ak sa objavia akékoľvek problémy, môžete sa obrátiť na spoločnosť REDMOND, regionálne centrá podpory zákazníkov, ktorých zoznam nájdete na webových stránkach: www.redmond.company, www.multicooker.com.chat_bot

Is Your country Slovakia?YesNo, change

REDMOND — Advanced technologies for success!