• NOVINKY
 • PRODUKTY
 • KDE NAKUPOVAŤ
 • VIDEORECENZIE
 • RECEPTY
 • O NÁS
 • PODPORA
back

Multifunkčný hrniec

Iné
 • Prečo je v popise produktu uvedené, že kapacita misy je 5 litrov, no značka MAX je hlboko pod okrajom misy?
  Akákoľvek misa multifunkčného hrnca má svoju maximálnu kapacitu a pracovnú kapacitu. Pracovná kapacita má hodnotu asi 3/4 z celkového objemu misy. Aby multifunkčný hrniec pracoval správne, nesmie sa prekročiť maximálna pracovná kapacita.
 • Aký je rozdiel medzi multifunkčným hrncom a tlakovým varičom?
  Tlakový varič môže pracovať pod tlakom, čo znamená, že jedlo sa uvarí 1,5-2 krát rýchlejšie než v multifunkčnom hrnci.
Kód chyby
 • Chyba E* sa objaví počas bežnej prevádzky alebo keď sa spotrebič zapne. Chyba E* počas studeného štartu. Spotrebič sa používa v súlade s pravidlami správnej prevádzky.
  Ak sa chyba objaví hneď po zapnutí spotrebiča (tlakový varič), kým je veko zatvorené, jedlo sa varí podľa receptu, dodržiavajú sa pravidlá správnej prevádzky alebo je spotrebič studený, kontaktujte servisné stredisko. Toto zlyhanie môže byť spôsobené zlyhaním senzorov alebo ovládacieho panela.
 • Zobrazenie chyby E1-4 počas prevádzky.
  Chyba vrchného alebo spodného senzora je výsledkom nesprávnej prevádzky spotrebiča počas varenia jedla. Veko nebolo zatvorené (neplatí pre programy "Fry" (Smaženie) / "Deep Fry" (Hlboké smaženie) / "Multicook" 140-180°C), alebo sa na spodnom senzore nachádza cudzí predmet.
  Spotrebič odpojte a nechajte ho vychladnúť. Uistite sa, že medzi misou a ohrievacím prvkom nie je zapadnutý žiadny cudzí predmet. Spotrebič používajte v súlade s návodom na používanie a kuchárskou knihou. Keď používate väčšie množstvo vody, nezapínajte režimy s teplotou vyššou než 100°C. Nesmažte so zatvoreným vekom.
 • Chyba E5 na displeji
  Aktivovala sa ochrana pred prehriatím.
  Nezapínajte spotrebič s prázdnou misou! Odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť po dobu 10-15 minút. Následne nalejte vodu (vývar) a pokračujte vo varení. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
 • Chyba E1-E4 na displeji
  Označuje systémovú chybu. Pravdepodobne zlyhal ovládací panel, tepelné senzory alebo ohrievací prvok (prípadne veko nie je správne zatvorené).
  Spotrebič odpojte a nechajte ho vychladnúť. Veko pevne zatvorte a spotrebič znova zapojte.
  Ak problém po opätovnom zapojení pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Používanie spotrebiča
 • Nie je možné zapnúť nonstop ohrievanie alebo ohrievanie, hoci ovládací panel funguje.
  Napájací/ovládací panel alebo ohrievací prvok môže byť poškodený alebo mohli zlyhať tepelné senzory. Kontaktujte servisné stredisko.
 • Spotrebič sa počas prevádzky sám prepol.
  Aktivovala sa funkcia nevratného zastavenia tvorby tepla alebo zlyhal napájací/ovládací panel. Kontaktujte servisné stredisko.
 • Spotrebič nie je možné zapnúť.
  Zlyhal ovládací/napájací panel. Kontaktujte servisné stredisko.
 • Keď spotrebič používate v režime tlakového variča, z parového ventilu bude stúpať para. Čas trvania programu sa neodpočítava.
  1. Parový ventil je špinavý. Vyčistite ventil podľa pokynov v návode na používanie, v časti "Čistenie a údržba".
  2. Na spotrebiči chýba parový ventil alebo jeho gumové tesnenie. Skontrolujte, či je parový ventil alebo jeho gumové tesnenie na svojom mieste.
  Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
 • Počas varenia para uniká spod veka. Čas trvania programu sa odpočítava.
  1. Strata tesnenia medzi misou a vekom. Veko spotrebiča vždy pevne zafixujte.
  2. Misa nie je uložená v správnej polohe. Misu dajte do rovnej polohy tak, aby zo žiadneho uhlu nebola položená nakrivo.
  3. Zabezpečte, aby medzi vekom a telom spotrebiča neboli žiadne cudzie predmety (úlomky, zrniečka, kúsky potravín).
  4. Skontrolujte tesnenie vnútorného veka spotrebiča. Možno ho bude potrebné vymeniť.
  Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
 • Jedlu trvá príliš dlho, kým sa uvarí
  1. Skontrolujte, či je dodávka elektrickej energie z elektrickej siete stabilná. Ak je nestabilná alebo je jej hodnota pod normálnou hodnotou, kontaktujte vášho poskytovateľa energií.
  2. Cudzie predmety alebo častice (úlomky, zrniečka alebo kúsky potravín) zapadnuté medzi misou a ohrievacím prvkom. Spotrebič odpojte a nechajte ho vychladnúť. Odstráňte cudzie predmety alebo častice.
  3. Misa nie je uložená v správnej polohe. Misu dajte do rovnej polohy tak, aby zo žiadneho uhlu nebola položená nakrivo.
  4. Ohrievací prvok je špinavý. Spotrebič odpojte a nechajte ho vychladnúť. Vyčistite ohrievací prvok (disk).
  Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
 • V popise produktu je uvedené, že kapacita misy je 5 litrov, no značka MAX je hlboko pod okrajom misy
  Akákoľvek misa multifunkčného hrnca má svoju maximálnu kapacitu a pracovnú kapacitu. Pracovná kapacita má hodnotu asi 3/4 z celkového objemu misy. Aby multifunkčný hrniec pracoval správne, nesmie sa prekročiť maximálna pracovná kapacita.
 • Odpočítavanie času varenia sa nezapne
  V mnohých programoch sa odpočítavanie začne až keď spotrebič dosiahne prevádzkovú teplotu. Programy vyžadujúce si dosiahnutie prevádzkovej teploty sú uvedené v návode na používanie.
 • Funkcia 3D Heating netvorí na produkte vrchnú kôrku.
  Výkon prídavných (bočných alebo spodných) ohrievacích prvkov nie je veľmi vysoký, a z celkového výkonu spotrebiča predstavuje nie viac ako 10% výkonu. Tento prídavný výkon nie je určený na pečenie produktu a vytvorenie kôrky na všetkých stranách.
chat_bot

Is Your country Slovakia?YesNo, change

REDMOND — Advanced technologies for success!