• NOVINKY
 • PRODUKTY
 • KDE NAKUPOVAŤ
 • VIDEORECENZIE
 • RECEPTY
 • O NÁS
 • PODPORA
back

Miešače

Používanie spotrebiča
 • Zariadenie sa vyplo počas prevádzky a nedá sa zapnúť (RHB-2952/2957/2958/2959/FP2960/2961/CB2962 /CB2963/2965/2966/W2929)
  Aktivovala sa funkcia zastavenia tvorby tepla alebo ochrana pred preťažením. Odpojte spotrebič. Ak spotrebič nezačne pracovať do 5 minút od odpojenia, znamená to, že sa aktivovala ochrana pred prehriatím. Ak sa aktivovala ochrana pred prehriatím, spotrebič nechajte vychladnúť po dobu 15 až 60 minút (podľa modelu).
 • Zariadenie sa vyplo počas prevádzky a nedá sa zapnúť (RHB-2910/2913/2941/2942/2943/2944/2945 /2946/2947/CB2932 RSB-CBM3400/M3401 RHB-M2900 RCR-3801 RFP-3904/M3905/3909 RKM-M4020)
  Aktivovala sa funkcia zastavenia tvorby tepla. Odpojte spotrebič. Spotrebič nechajte vychladnúť po dobu 15 až 60 minút (podľa modelu).
 • Nepríjemný zápach / dym
  Preťažil sa motor spotrebiča. Spotrebič odpojte a nechajte ho vychladnúť. Znížte mieru záťaže a spotrebič používajte podľa pokynov uvedených v návode na používanie. Spálený zápach sa počas prevádzky spotrebiča môže objaviť ako dôsledok prehrievania. Časom sa zápach vyparí.
chat_bot

Is Your country Slovakia?YesNo, change

REDMOND — Advanced technologies for success!