• NOVOSTI
  • PROIZVODI
  • GDE KUPITI
  • RECENZIJE
  • RECEPTI
  • O NAMA
  • PODRŠKA

Međunarodna garancija

Međunarodna ograničena garancija uslovi korišćenja

Garancija važi u okviru garantnog perioda naznačenog u garantnom listu. Garancija važi od datuma prodaje, a ukoliko se to ne može utvrditi, onda važi od datuma proizvodnje.

Garancija ne važi za proizvode koji su oštećeni usled:

Garanciji ne podležu mehanizmi i prateća oprema koja se haba upotrebom (četke za čišćenje vakuuma, multilonac posude i posude za pečenje sa nelepljivim premazom, filteri za sokovnike, sečiva, kesice za zaštitu od prašine, zamenljivi filteri, šamponi, tečnosti, itd.), kao i kućišta za baterije i baterije. U skladu sa uputstvom za korišćenje, garancija ne pokriva periodična održavanja.

Servis pokriven garancijom (i produženom garancijom) važi u svim zemljama u kojima kompanija REDMOND zvanično prodaje svoje proizvode.

Servis pokriven garancijom (i produženom garancijom) važi za sve aparate koji su sertifikovani u zemlji u kojoj se pruža servis.

Listu ovih zemalja možete naći na internet stranicama www.redmond.company, www.multicooker.com

U slučaju da se servis pokriven garancijom odnosi na aparat kupljen u drugoj zemlji, mogu se očekivati kašnjenja zbog nabavki rezervnih delova ili tehničke dokumentacije.

U slučaju da se aparat kupljen u drugoj zemlji ne može popraviti, pitanja u vezi sa zamenom/refundacijom rešavaju se u mestu prodaje aparata. Ovlašćeni servisni centri imaju ovlašćenje da odluče o legitimitetu lokacije u kojoj će aparati biti servisirani, nalože izvršenje popravke opreme u toj zemlji, kao i da potvrde besplatan servis u okviru garancije. U suprotnom, ovlašćeni servisni centri mogu ponuditi plaćene popravke ili pružiti dokaz o nemogućnosti popravke opreme koji se može proslediti prodavnici u kojoj je proizvod kupljen.

Ukoliko naiđete na poteškoće možete se obratiti kompaniji REDMOND, regionalnim centrima podrške, a listu centara možete naći na internet stranicama: www.redmond.company, www.multicooker.com.chat_bot

Is Your country Serbia?YesNo, change

REDMOND — Advanced technologies for success!