Διεθνής Εγγύηση

Όροι και προϋποθέσεις περιορισμένης διεθνούς εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει εντός της περιόδου εγγύησης που καθορίζεται στο πιστοποιητικό εγγύησης. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία πώλησης. Εάν αυτή είναι αδύνατο να καθοριστεί, τότε ισχύει από την ημερομηνία κατασκευής.

Η εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα με βλάβες λόγω:

Η εγγύηση δεν ισχύει για μηχανισμούς και εξαρτήματα με περιορισμένη διάρκεια ζωής λόγω φυσιολογικής φθοράς (βούρτσες για ηλεκτρικές σκούπες, δοχεία πολυμαγείρων και φόρμες ψησίματος με αντικολλητικές επιστρώσεις, διαφράγματα αποχυμωτών, λεπίδες, σακούλες σκόνης, αντικαταστήσιμα φίλτρα, σαμπουάν, υγρά κ.λπ.), καθώς επίσης και για τροφοδοτικά μπαταρίας και μπαταρίες. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, οι περιοδικές εργασίες συντήρησης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Η εξυπηρέτηση πελατών κατά τη διάρκεια (αλλά και μετά τη λήξη) της εγγύησης ισχύει σε όλες τις χώρες, στις οποίες η REDMOND προμηθεύει επισήμως προϊόντα.

Η εξυπηρέτηση πελατών κατά τη διάρκεια (αλλά και μετά τη λήξη) της εγγύησης ισχύει για όλες τις συσκευές που είναι πιστοποιημένες στη χώρα όπου παρέχεται αυτή η υπηρεσία.

Κατάλογο των χωρών αυτών θα βρείτε στις ιστοσελίδες www.redmond.company, www.multicooker.com

Σε περίπτωση παροχής εγγύησης σε συσκευή που αγοράσατε σε άλλη χώρα, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή τεχνικών εγγράφων.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής μιας συσκευής που αγοράστηκε σε άλλη χώρα, ζητήματα που σχετίζονται με την ανταλλαγή/επιστροφή χρημάτων επιλύονται στο σημείο πώλησης της συσκευής. Τα εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών έχουν την εξουσία να καθορίζουν τη νομιμότητα της τοποθεσίας και να προμηθεύουν κατάλληλα το σημείο πώλησης για την επισκευή του εξοπλισμού στη χώρα, καθώς και να επιβεβαιώνουν τη δωρεάν υπηρεσία εγγύησης. Διαφορετικά, ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να προσφέρει επισκευές έναντι αντιτίμου ή να σας προμηθεύσει με μια βεβαίωση αδυναμίας επισκευής, την οποία θα απευθύνετε στο σημείο αγοράς.

Εάν προκύψουν δυσκολίες, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στα περιφερειακά κέντρα υποστήριξης της REDMOND, ο κατάλογος των οποίων παρέχεται στην ιστοσελίδα: www.redmond.company, www.multicooker.com.chat_bot

Is Your country Greece?YesNo, change

REDMOND — Advanced technologies for success!